Metody postupných úprav kalů

Předběžná úprava kalů se provádí kvůli změně a zlepšení vlastností kalů. V popředí stojí dva cíle - stabilizace kalů a oddělení přebytečné vody.

Biologické filtry

Zařízení je tvořeno kruhovou betonovou nádrží s děrovaným dnem, pod kterým jsou otvory pro přívod vzduchu a pro odvod proteklé vody. Na dně je náplň z materiálů s velkým povrchem, který se skrápí mechanicky předupravenou odpadní vodou.

Náplň se postupně pokryje biofilmem, který slouží jako čisticí médium. U zkrápěných biologických kolon postupně biofilmový povlak odumírá a jeho zbytky odcházejí z kolony jako stabilizovaný humusovitý materiál.

Aktivace

Aktivace využívá poznatku, že vracíme-li kal do nové dávky vody, urychlí se proces čištění.

Kal vytváří z přivedených organických látek novou biomasu a narůstá jeho objem. Přírůstek aktivovaného kalu se ze systému odstraňuje a dále zpracovává např. metanizací nebo spalováním. Lze jej rovněž kompostovat nebo využít ke hnojení.

Voda z mechanického předčištění je vedena do aktivačních nádrží, kam se vrací aktivovaný kal. Tato směs se provětrává a promíchává. Aktivační nádrže mohou být směšovací nebo s postupným tokem.

Rotační diskové reaktory

Tato zařízení patří mezi rotační biofilmové reaktory, u kterých je vrstva biofilmu na otáčejícím se nosiči střídavě ponořována do vody. Organické látky postupně přecházejí do biofilnu, který se uvolňuje do vody jako dobře sedimentující kal. Ten se pak oddělí v dosazovánu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31226


Přidat komentář