Druhy procesů čištění odpadových vod

Jako zdroje pro zásobování pitnou i užitkovou vodou slouží jak povrchové, tak podzemní zdroje vod. Pokud se do nich dostávají nečištěné odpadní vody, pak způsobují změny, které ztěžují úpravu těchto vod a mají vliv na říční ekosystém.

Odpadní vody je nutné upravovat čištěním. Z tohoto čištění mohou vzniknout odpady, které mají většinou charakter kalů.

Odpady vznikají v jednotlivých technologických procesech čištění, které mohou být mechanické, chemické a biologické.

Mechanické čištění odpadových vod

Cílem mechanického čištění je odstranit:

-Hrubé látky na česlích a sítech.

  • Látky lehčí než voda v lapácích tuků a olejů a v usazovacích nádržích.

  • Látky těžší než voda v lapácích písku a usazovacích nádržích.

  • Suspendované látky pomocí filtrů

Biologické čištění odpadových vod

Cílem biologického čištění je odstranit z odpadních vod organické látky, které zbývají po mechanickém čištění. Principy přitom vycházejí z poznatků o samočištění vod.

Biomasa vzniklá intenzívním rozmnožováním mikroorganismů je ze systému odebírána. Koloidní a rozpuštěné látky jsou převedeny na látky rozpuštěné, které lze z vody oddělit (biokoagulace).

Část organických látek je přitom oxidována a získaná energie je využívána mikroorganismy. Biomasa intenzivně se rozmnožujících organismů vytváří povlak na různých nosičích (biofilmu) nebo volně se vznášející částice. .

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31224


Přidat komentář