Odpady z těžby

Při každé manipulaci s ropou, průzkumnými vrty počínaje a použitím ropných výrobků konče,vznikají odpady plynné, kapalné i tuhé (jedná se o odpady z vrtných prací a těžby ropy, při jejím zpracování, odpady vznikající při užití ropných výrobků).

Zdrojem odpadů je zpracování ropy, čištění plynů a rafinace olejů, doprava a skladování ropy a ropných produktů, různá průmyslová odvětví (např. chemický průmysl, strojírenství, textilní průmysl atd.), dále stavebnictví, energetika, dálková doprava ropy a plynu, čerpací stanice pohonných hmot, skladovací nádrže, autoopravárenství a údržby vozového parku, obrábění kovů, zemědělství i komunální sféra.

Odpady z těžby se rozděluji a zpracovávají na:

  • Odpady z vrtných prací a těžby ropy
  • Odpady vznikající při přepravě a skladování ropy a ropných produktů
  • Odpady vznikající při zpracování ropy
  • Odpady vznikající při užití ropných produktů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31120


Přidat komentář