Zpracování elektrotechnického a elektronické odpadu

Elektrotechnický a elektronický odpad je cenným zdrojem druhotných surovin, drahých kovů (Ag, Au, Pt-kovy) a energetiky využitelných složek (dřevo, papír, lepenka, plasty, pryž, tmely aj.). Přítomnost různorodých škodlivin však nežádoucím způsobem ovlivňuje možnosti využití tohoto odpadu. Proto je žádoucí již ve fázi shromažďování odpadu jeho třídění podle obsahu škodlivin.

Při zpracování elektrotechnického a elektronického šrotu se nejdříve mechanicky odstraní masivní konstrukční díly (kryty, rámy, chladiče aj.) a poté se jemnou demontáží oddělí jednotlivé diskrétní součástky, základní látkové komponenty a složky s obsahem škodlivin (kondenzátory s obsahem PCB, azbestové izolace, rtuťové spínače.

Následuje recyklace cenných složek a zneškodnění nevyužitelného podílu. Železné kovy se oddělí magnetickou separací a jsou dále využívány jako vsázka do vysoké pece.

Měď a hliník se oddělují gravitačními metodami, separací v těžkých kapalinách, odtavováním a elektroindukční separací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31198


Přidat komentář