Druhy výrobků elektrotechnického a elektronického odpadu

Tato skupina odpadů bývá označována různě. Často se používá termín amortizační odpad nebo elektronický šrot.

Do elektrotechnického a elektronického odpadu lze zařadit:

  • Těžký elektronický šrot.

  • Kancelářský, informační a komunikační technika.

  • Přístroje laboratorní a zdravotní techniky, peněžní automaty,

  • Přístroje z domácností: chladničky, mrazničky, sporáky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, myčky na nádobí, vysavače, kávovary, kuchyňské roboty, toastery, žehličky, fény, elektrické nářadí, šicí stroje, videokamery, hi-fi systémy, holicí strojky, hodin apod.,

  • Televizory, satelitní antény, autorádia, magnetofony, radiopřijímače, tunery, zesilovače, gramofony, přehrávače CD, videopřehrávače, elektronické hudební nástroje.

  • Nefunkční části a diskrétní součástky: televizní obrazovky, obrazovky PC monitorů, pojistky, kontakty, stykače, desky s plošnými spoji apod.

Elektrický šrot

Elektrotechnický šrot obsahuje různé škodliviny, které negativně ovlivňují zpracovatelnost a možnost recyklace. V případě uložení odpadu na skládce hrozí nebezpečí vyluhování škodlivin působením kyselých průsakových a skládkových vod či baterií, spalováním (jako součást komunálního odpadu) dochází ke vzniku toxických emisí s obsahem těžkých kovů, dioxinů a furanů.

Lze očekávat, že se produkce elektrotechnického a elektronického odpadu v celosvětovém měřítku bude neustále zvyšovat.

Důvodem je celkový rozvoj a modernizace strojírenství, telekomunikačních sítí (optické kabely, digitalizace), kancelářské a výpočetní techniky (počítače, tiskárny, kopírky, telefony, záznamníky apod.), audiovizuální techniky, modernizace domácností atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31196


Přidat komentář